http://www.chansamabut.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ติดต่อ สำนักงาน
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 31/03/2008
ปรับปรุง 14/02/2018
สถิติผู้เข้าชม1,842,705
Page Views868,202
ความเป็นมา
ฮวงจุ้ย ดี ผ่านฌาน
 

พระคาถา มหากรุณาธารณีสูตร

พระคาถา มหากรุณาธารณีสูตร

 พระคาถา มหากรุณาธารณีสูตร

 นะโม รัตนะตรายายะ นะโมอารยะ อวโลกิเตศะวะรายะ
 โพธิสัตตะวายะ มหาสัตตะวายะ มหากรุณิกายะ
 โอมสะวะละวะติ ศุททะนะ ตัสสะยะ นมัสกฤต วานิมาง
 อาระยะ อวโลกิเต ศะวะระลันตะภา นะโม นิลากันถะ
 ศรีมหาปะฏะศะมิ สระวาทวะตะศุภัม อสิยูม
 สะระวะสัตตะวะ นะโมปะวะสัตตะวะ นะโมภะคะมะภะเตตุ ตัทยะถา
 โอมอวโลกา โลกาเต กาละติ อิศีลี มหาโพธิสัตตะวะ สาโพสาโพ
 มะรามะรา มะศิมะศิ ฤธะยุ คุรุคุรุฆามัม ธูรูธูรูภาษียะติ มหาภาษียะติ
 ธาระธาระ ถิรินี ศะวะรายะ ชะละชะละ มามะภา มะละมุธิรี
 เอหิเอหิ ศินะศินะ อาลลินภะละศรี ภาษาภาษิน การะศะยะ
 หูลุหูลุมะระ หุรุหุรุศรี สะระสะระ สิรีสิรี สุรุสุรุ พุทธายะ พุทธายะ
 โพธายะ โพธายะ ไมตรีเย นิละกันสะตะ ตรีสะระณะ ภะยะมะนะ
 สวาหา สีตายะ สวาหา มหาสีตายะ สวาหา สีตายะเย
 ศะวะรายะ สวาหา นีลากันถิ สวาหา มะละ นะละ สวาหา
 ศรีสิงหะมุขายะ สวาหา สะระวะ มหาอัสตายะ สวาหา
 จักระอัสตายะ สวาหา ปัทมะเกสายะ สวาหา นีละกันเต
 ปันตะลายะ สวาหา โมโผลิศัง กะรายะ สวาหา
 นะโมรัตนะตรายายะ นะโมอารยะ อวโลกิเตศะวะรายะ สวาหา
 โอม สิทธะยันตุ มันตรา ปะทาเยะ สวาหา

บุญวาสนาที่ได้สวดมหากรุณามนตร์คาถา

1) มีความสุขสบาย ปราศจากโรคภัย มีอายุวัฒนะ ได้ความมั่งคั่ง กำจัดความบาปอกุศลกรรมทั้งหลายที่ได้ทำไว้ ปราศจากภยันตราย เพิ่มพูลบุญวาสนาสำเร็จผลในกุศลอินทรี พ้นจากความวั่นกลัวเมื่อจะถึงแก่กรรม จะได้ไปจุติตามทุกพุทธเกษตรดังที่ต้องการ

2) ผู้ที่สวดมนตร์นี้ จะรักษาโรคแปดหมื่นสี่พันชนิดในโลกนี้ให้หายได้

3) เมื่อไปนั่งเพ่งฌานสมาธิตามป่าภูเขา ถ้ามีภูตผีปีศาจมารบกวน สวดมนตร์จบเดียว พวกผีถูกจองจำไว้หมด

4) ถ้าสวดตามวิธีแล้ว พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ จะให้เทพเจ้าและวชิระธรติดตามปกปักษ์รักษา ไม่ให้ห่างไปจากผู้นั้น เสมือนป้องกันดวงชะตา และ ชีวิตของตน

5) ถ้าสรรพสัตว์ขอพรในชาตินี้ประการใดๆ ให้สมาทานศีล และ กินเจ 21 วัน โดยบริสุทธิ์ และ สวดธารณีนี้ จะได้สมความประสงค์ทุกประการ

ความวิเศษยอดเยี่ยมของมหากรุณามนตร์

1) มนตร์ นี้ ตรัสโดยพระพุทธเจ้าจำนวน 99 โกฎิเมล็ดทราย แม่น้ำคงคาในอดีตกาลพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ได้รับจากพระตถาคตเจ้าพระสหัสประภาราชศานติสถิตย์พุทธเจ้า ในขณะนั้น พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ยังอยู่ในปฐมภูมิ เมื่อได้ฟังคถามนตร์นี้แล้วก็เข้าถึง ภูมิที่8 ทันที มีความปลื่มปิติยินดี จึงได้ตั้งปณิธาน ประกาศมนตร์นี้ เพื่ออำนวยความสุขสบายแก่สรรพสัตว์ แล้วก็เกิดสนองปณิธานทันที่ โดยมีพันกร พันเนตรเกิดขึ้นจากร่างกายฉับพลัน

2) พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ทูลแด่พระพุทธองค์ว่า " หากสรรพสัตว์สวดท่องมหากรุณามนตร์ แล้วไม่สามารถไปจุติในพุทธเกษตร หรือ ไม่ได้ปฎิภาณสมาธิอันเป็นอมิต และ ไม่สมความต้องการทุกสิ่งในชาตินี้ เราจะไม่ยอมบรรลุสัมมาพุทธิ เว้นไว้แต่ผู้ที่มีจิตใจบาป และ ไม่มีความศรัทธา " 

3) ผู้ที่สวดท่องธารณีนี้อยู่เสมอ ท่านผู้นี้ คือ
1. พุทธกายปิฎก ด้วยพระพุทธเจ้า 99 โกฎิเมล็ดทราย แม่น้ำคงคาปกปักษ์รักษาอยู่
2. เป็นแสงสว่างปีฏก ด้วยพระตถาคตทุกองค์ ส่องแสงสว่างให้อยู่
3. เมตตากรุณาปีฏก ด้วยพระธารณีโปรดสัตว์อยู่เสมอ
4. เป็นสุธรรมปีฏก ด้วยรวบรวมสรรพธารณีอยู่
5. เป็นฌาญสมาธิปิฎก ด้วยสมาธิร้อยพันปรากฎต่อหน้าอยู่
6. เป็นอากาศปีฏก บรรดานาค เทพ อารักขาอยู่
8. เป็นสุพจน์ปีฏก ด้วยเสียงแห่งธารณีไม่ขาดอยู่
9. เป็นนิจสถิตย์ปีฎก ด้วยภัยทั้ง 3 ทุกลัปไม่สามารถมาทำลายอยู่
10. เป็นโมกขปีฎก ด้วยมารและเดียรถีย์ ไม่สามารถขัดขวางได้
11. เภษัชราชปีฏก ด้วยใช้ธารณีนี้รักษาโรคของสรรพสัตว์อยู่เสมอ
12. เป็นอภินิหารปีฎก ด้วยสามารถท่องเที่ยวไปตามพุทธเกษตรๆ ด้วยความอิสระอยู่

บุญวาสนาของท่านผู้นี้ ไม่สามารถจะสรรเสริญได้หมดสิ้น

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร กล่าวไว้ว่า หากสรรพสัตว์ สวดพระคถานี้ ด้วยจิตตั้งมั่น แล้ว ขอ พรในชาตินี้ หากไม่สมพร เราจะไม่ขอ บรรลุเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

 
« May 2018»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Menu
ค่าครู ,พิธี , ที่อยู่สำนักงาน ตรวจดวงช
 หน้าแรก  ติดต่อ อ.จตุพร
By ฌานสมาบัติ.  
Copyright 2005-2018 All rights reserved.
view